การประชุมสภาเทศบาล
     
การประชุมสภาเทศบาล ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
   
 
   เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 29 กรกฏาคม 2563