การประชุมสภาเทศบาล
     
การประชุมสภาเทศบาล ประกาศเปิดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
   
 
   สภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ประกาศเปิดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 กรกฏาคม 2563