การประชุมสภาเทศบาล
     
การประชุมสภาเทศบาล ประกาศขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
   
 
   สภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูนขอประชาสัมพันธ์ประกาศขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563