การประชุมสภาเทศบาล
     
การประชุมสภาเทศบาล ประกาศขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
   
 
   สภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ประชาสัมพันธ์ประกาศขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563