การประชุมสภาเทศบาล
     
การประชุมสภาเทศบาล ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
   
 
   รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2564