ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
03 พ.ค. 2565
2 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
29 เม.ย. 2565
3 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
25 เม.ย. 2565
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาส ที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
25 เม.ย. 2565
5 ราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
22 เม.ย. 2565
6 ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายริมทะเล ซอย 1 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
19 เม.ย. 2565
7 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
08 เม.ย. 2565
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
08 เม.ย. 2565
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 เม.ย. 2565
10 ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายบ่อคุ้ม หมู่ที่ ๓ มีความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ถมดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
23 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38