ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
14 ก.ค. 2564
2 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
07 ก.ค. 2564
3 ขอรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
02 ก.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายข้างโรงเรียนบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมต ดาวน์โหลดเอกสาร
160
11 มิ.ย. 2564
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
01 มิ.ย. 2564
6 ราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายข้างโรงเรียนบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
19 พ.ค. 2564
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
03 พ.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
23 เม.ย. 2564
9 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ประจำไตรมาสที่ 2 งวดประจำเดือนม.ค. - มี.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
08 เม.ย. 2564
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ผ.ด.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
185
08 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32