ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประการผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ชั้นเดียว ๑ หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
27 ก.ย. 2564
2 จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ให้มาเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ชั้นเดียว ๑ หลัง มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
20 ก.ย. 2564
3 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน หมู่.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
16 ก.ย. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนออก - เหมืองกั่ว หมู่ที่ 3 - 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
15 ก.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกพรุหมอ - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 ก.ย. 2564
6 ให้มาเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนออก - เหมืองกั่ว หมู่ที่ ๓ - ๔ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
16
09 ก.ย. 2564
7 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนออก - เหมืองกั่ว หมู่ที่ ๓ - ๔ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลปากพะยูน เทศบาลตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 ก.ย. 2564
8 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ชั้นเดียว ๑ หลัง มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
08 ก.ย. 2564
9 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนออก - เหมืองกั่ว หมู่ที่ 3 - 4 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 3,840 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ตำบลปากพะยูน เทศบาลตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 ก.ย. 2564
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
01 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34