ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
13 ก.ย. 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
19 ก.ค. 2564
3 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เเละระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อสั่งจ้างเเละเเต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
19 ก.ค. 2564
4 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
02 ก.ค. 2564
5 หนังสือแจ้งยอดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
29 เม.ย. 2564
6 รายงานข้อมูลสถิติสำนักทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
216
08 เม.ย. 2564
7 รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
213
08 เม.ย. 2564
8 ขอเชิญ ชาวเทศบาลตำบลอ่าวพะยูนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
217
10 มี.ค. 2564
9 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
28 ต.ค. 2563
10 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
28 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13