ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายบ่อคุ้ม หมู่ที่ ๓ มีความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ถมดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบ
  รายละเอียด :

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน