ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ให้มาเสนอราคา ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พท.ถ.๔๔-๐๐๔ สายบางเตง - ดอนประดู่ บ้านควนออก หมู่ที่๓ ตำบลปากพะยูน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน
  รายละเอียด :

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน