ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลาง ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พท.ถ.44-004 สายบางเตง - ดอนประดู่ บ้านควนออก หมู่ที่ 3 ดำบลปากพะยูน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,625เมตร หนา 0.05 เมตรฯ
  รายละเอียด :

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน