ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ชั้นเดียว ๑ หลัง มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่๓
  รายละเอียด :

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน