ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนออก - เหมืองกั่ว หมู่ที่ 3 - 4 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 3,840 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ตำบลปากพะยูน เทศบาลตำ
  รายละเอียด :

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน