ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศให้มาเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกพรุหมอ - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีคัดเลือก
  รายละเอียด :

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน