ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกพรุหมอ - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 229 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร เทศบาลตำบล อ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด :

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน