กิจกรรม : บริการสังคมสงเคราะห์

ก่อนดำเนินการ

ก่อนดำเนินการ

ก่อนดำเนินการ

ระหว่างดำเนินการ

ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายละเอียด :
    

 สงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

(โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ)

 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558    อ่าน 110 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**